Robak OH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Robak OH

Magnussen F, Robak OH, Hartvig P, Steenfeldt-Foss O
30.09.1998
Sammendrag Psykiatrien har utviklet og endret seg. I mangt til det bedre, men likevel er det ikke bra nok. Sykeligheten har ikke økt så mye, forventningene om hjelp har økt mer enn ressurstilgangen...
Robak OH
10.05.1997
Avveiningen mellom frihet og tvang har alltid vært vanskelig innen psykiatrien. Hensynet til den enkelte persons rett til å velge skal ivaretas, men samtidig må den sykes behov for å komme under...