Sauer T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sauer T

Kåresen R, Jacobsen U, Sauer T, Skaane P
10.10.1999
Sammendrag I årene 1988 til og med 1995 ble all diagnostikk og behandling av sykdom i mamma prospektivt registrert. Vi presenterer resultatene fra denne registreringen og effekten den hadde på...
Enger H, Pettersen EH, Schlichting E, Kåresen R, Guldvog I, Sauer T
10.09.1998
Sammendrag Brystbevarende operasjon har vært i bruk ved Ullevål sykehus siden 1986. Vi ønsket å se om residivfrekvensen i vårt materiale er i samsvar med internasjonale resultater. For å unngå lokalt...
Nerheim O-Ø, Freng A, Sauer T
20.11.1997
Sammendrag Svulster i glandulae parotis og submandibularis er generelt lett tilgjengelige for punksjonscytologi. Pga. stor morfologisk variasjon kan diagnostikken være vanskelige og det kreves derfor...