Beinlengdeforskjell og rotasjonsfeil etter strekkbehandling av femurskaftfraktur hos barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  87 pasienter med femurfraktur i alderen 2-14 år ble etterundersøkt gjennomsnittlig sju år (3-12 år) etter skaden. Trebehandlingsmetoder ble benyttet: Bryants plasterstrekk og skjelettstrekk med Webers bord eller Brauns skinne.

  Gjennomsnittlig beinlengdeforskjell ved etterundersøkelsen var 6,2 mm, og 30 pasienter (34%) hadde anisomeli over 10mm (27 forlengelse, tre forkorting). Pasienter i alderen 2-3 år ved skaden hadde signifikant mindre beinlengdeforskjellenn aldersgruppen 4-10 år. Årsaken var at den yngste gruppen, der 16 av 21 pasienter var behandlet med plasterstrekk,hadde mindre effektiv strekkvirkning og derved større forkorting i frakturen under tilhelingsperioden enn de eldrebarna, som alle hadde hatt skjelettstrekk. Aldersgruppen 11-14 år hadde også mindre beinlengdeforskjell enn gruppen4-10 år. Dette skyldtes manglende vekstakselerasjon etter frakturen hos de eldste pasientene. Resultatene indikerer atman bør tilstrebe en initial forkorting i bruddet på cirka 10 mm i alderen 2-10 år, men at dette bør unngås hos deeldre barna.

  Rotasjonsdeformitet, definert som sideforskjell i anteversjonsvinkel på 15° eller mer, ble funnet hos sju pasienter(8%), men ingen av dem hadde noen plager.

  Vi konkluderer med at strekkbehandling gir gode resultater og få komplikasjoner. Beinlengdeforskjell på grunn avvekststimulering etter frakturen er et viktig problem hos barn under 11 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media