Svenningsen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svenningsen S

Nordbø T, Isern AEF, Terjesen T, Svenningsen S
20.09.1998
Sammendrag 87 pasienter med femurfraktur i alderen 2-14 år ble etterundersøkt gjennomsnittlig sju år (3-12 år) etter skaden. Tre behandlingsmetoder ble benyttet: Bryants plasterstrekk og...
Ludvigsen TC, Johansen S, Svenningsen S
30.10.1996
Sammendrag I en prospektiv randomisert studie har vi sammenliknet resultatene ved behandling av ustabile distale radius-frakturer. 41 pasienter med fraktur av typen Older 3 med mer enn 5 mm...
Johansen S, Rike C, Svenningsen S
30.09.1996
Sammendrag 100 pasienter som fikk innsatt primær totalprotese i hoften, fikk retransfundert postoperativt oppsamlet drensblod ved hjelp av GISH Orthofuser autotransfusjonsystem. Hensikten med...