Terjesen T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terjesen T

Nordbø T, Isern AEF, Terjesen T, Svenningsen S
20.09.1998
Sammendrag 87 pasienter med femurfraktur i alderen 2-14 år ble etterundersøkt gjennomsnittlig sju år (3-12 år) etter skaden. Tre behandlingsmetoder ble benyttet: Bryants plasterstrekk og...
Terjesen T, Hellum C
10.08.1998
Sammendrag Hofteluksasjon av flere års varighet hos pasienter med cerebral parese trenger behandling kun ved smerter eller andre alvorlige plager. For å redusere smerter og problemer med...
Steen H, Terjesen T, Bjerkreim I
30.04.1997
Sammendrag Selv om det ikke foreligger sikre bevis for en direkte årsakssammenheng mellom beinlengdeforskjell og plager fra rygg eller underekstremiteter, synes det å være dokumentert en assosiasjon...
Nesse E, Terjesen T, Rønningen H
10.08.1996
Sammendrag 48 pasienter med 70 klumpføtter ble undersøkt i en alder av gjennomsnittlig sju år (spredning 4-14 år). Primærbehandlingen var tøyninger og gips for 43 føtter og neonatale osteotomier i...