Gulbrandsen A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gulbrandsen A

Schei E, Gulbrandsen A, Skjerven T
20.08.1998
Sammendrag Observasjon og diskusjon av kollegers kliniske praksis er antakelig den mest potente læringsmetode i medisinen. Slik læring er vanskelig tilgjengelig i allmennpraksis. Gjensidige...
Schei E, Gulbrandsen A, Skjerven T
20.08.1998
Sammendrag Artikkelen peker på at praktisk legearbeid skjer under betingelser som krever andre typer kompetanse og utdanningsmuligheter enn dem man i medisinen tradisjonelt har lagt vekt på...