Forkortingsosteotomi av femur ved kronisk hofteluksasjon hos pasienter med cerebral parese

Terjesen T, Hellum C Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hofteluksasjon av flere års varighet hos pasienter med cerebral parese trenger behandling kun ved smerter eller andre alvorlige plager. For å redusere smerter og problemer med sittestilling og perineal hygiene har vi gjort forkortingsosteotomi på femur hos 15 pasienter, 12 jenter og tre gutter, med gjennomsnittsalder 14 år (8-26 år). 12 pasienter hadde spastisk kvadri-plegi og var sterkt mentalt og fysisk retardert. Tre hadde spastisk diplegi. Kun én pasient hadde en viss gangfunksjon med støtte. Behandlingen bestod av forkortingsosteotomi (3-5 cm) subtrokantært på femur. 12 pasienter hadde unilateral osteotomi og tre hadde bilateral. Observasjonstiden var 5 år (1-10 år).

Den symptomatiske effekten var meget god. Pasienter og pårørende var fornøyd med resultatet på grunn av bortfall av smerter og mindre spasmer og stivhet. To pasienter fikk kompli-kasjoner i form av hudnekroser på hælene, forårsaket av gipsbandasjen som ble brukt de første ukene postoperativt. Selv om man ikke tilstrebet reposisjon av luksasjonene, viste røntgenbildene (16 opererte hofter) at fem hofter var i ledd ved etterkontrollen, mens11 fortsatt var subluksert eller luksert. Vi konkluderer med at forkortingsosteotomi på femur gir god smertelindring og bedre bevegelighet, sannsynligvis på grunn av reduksjon av den abnormt økte muskelspenningen i hofteregionen.

Anbefalte artikler