Livssituasjon som grunn for sykmelding

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sykmeldingsforekomsten varierer mye over tid, og mer enn forventet ut fra endringer i sykelighet. 91% av pasienter somønsker sykmelding får dette, og det er hevdet at legene ofte sykmelder av sosiale grunner. Sosiale problemer påvirkersykelighet, og regelverket for sykmelding kan være vanskelig å anvende korrekt. En spørreskjemaundersøkelse blegjennomført hos 89 leger. 1 401 voksne pasienter ble inkludert. 218 oppgav at de ble sykmeldt. Legene mente at sosialeproblemer inkludert arbeidsrelaterte problemer hadde medvirket til sykmeldingen hos 48 (22%) av disse. For 34 blebelastende arbeidsforhold oppgitt som årsak. For fem ble kun ikke-arbeidsrelaterte sosiale problemer oppgitt, og for nien kombinasjon av disse. Tyngende sorg og vanskelig konflikt ble hyppigst oppgitt blant ikke-arbeidsrelaterteproblemer.

  Legen skal ta pasientens arbeidsbelastning inn i vurderingen ved spørsmål om sykmelding. Det er også aksept for attyngende sorg er sykmeldingsgrunn. Denne undersøkelsen tyder på at allmennleger sjelden sykmelder først og fremst pågrunn av sosiale problemer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media