Brage S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brage S

Brage S, Reiso H
20.10.1999
Sammendrag Behandlende legers trygdemedisinske vurderinger og beslutninger kan påvirkes av pasientens kjønn og arbeidsforhold. Vi ville undersøke sammenhengen mellom legers vurderinger av arbeidsevne...
Brage S, Lærum E
30.04.1999
Sammendrag Rygglidelser forekommer hyppig og genererer store utgifter for helsetjenesten, trygden og arbeidsgiverne. Artikkelen beskriver prevalensen av ryggsmerter og arbeidshindrende rygglidelse i...
Gulbrandsen P, Brage S
20.06.1998
Sammendrag Sykmeldingsforekomsten varierer mye over tid, og mer enn forventet ut fra endringer i sykelighet. 91% av pasienter som ønsker sykmelding får dette, og det er hevdet at legene ofte...