Depresjon og Downs syndrom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Psykiatrisk sykdom hos mentalt retarderte barn og unge kan lett bli oversett eller mangelfullt behandlet. Vi beskriveren 13 år gammel jente med Downs syndrom og depresjon som responderte på behandling med paroxetin. Nødvendigheten avsamarbeid på tvers av medisinske spesialiteter i arbeidet rundt denne pasientgruppen understrekes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media