Depresjon og Downs syndrom

Ramstad K, Loge JH, Sponheim E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Psykiatrisk sykdom hos mentalt retarderte barn og unge kan lett bli oversett eller mangelfullt behandlet. Vi beskriver en 13 år gammel jente med Downs syndrom og depresjon som responderte på behandling med paroxetin. Nødvendigheten av samarbeid på tvers av medisinske spesialiteter i arbeidet rundt denne pasientgruppen understrekes.

Anbefalte artikler