Peroral antikoagulasjonsbehandling - er TT-verdiene til å stole på?

Eilertsen H, Åsprang AF, Ulveland K, Nerdrum HJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Som et ledd i Den norske lægeforenings kvalitetssikringsarbeid i primærhelsetjenesten undersøkte vi hvor holdbare prøvene til bestemmelse av TT er. Blod som ble tappet i silikonerte glassrør gav TT-verdier som varierte med analysetidspunktet etter prøvetaking. Korrekt dosering av warfarin krever sikre TT-verdier, og derfor bør analysering av TT-prøver utføres enten innen to timer eller 48 timer etter prøvetaking.

Anbefalte artikler