Ulveland K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulveland K

Eilertsen H, Åsprang AF, Ulveland K, Nerdrum HJ
30.04.1998
Sammendrag Som et ledd i Den norske lægeforenings kvalitetssikringsarbeid i primærhelsetjenesten undersøkte vi hvor holdbare prøvene til bestemmelse av TT er. Blod som ble tappet i silikonerte...