Nerdrum HJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nerdrum HJ

Eilertsen H, Åsprang AF, Ulveland K, Nerdrum HJ
30.04.1998
Sammendrag Som et ledd i Den norske lægeforenings kvalitetssikringsarbeid i primærhelsetjenesten undersøkte vi hvor holdbare prøvene til bestemmelse av TT er. Blod som ble tappet i silikonerte...
Nerdrum HJ
10.11.1997
Hyperparatyreoidisme er en sykdomstilstand fremkalt ved patologisk økt funksjon av parathyreoideavev, enten hyperplasi eller adenom. Diagnosen stilles ved bestemmelse av ionisert kalsium og...
Høgalmen G, Erikssen G, Rollag A, Nerdrum HJ, Harket G
10.06.1996
Sammenlikning av måling med nukleærmedisinsk teknikk 1. og 8. uke Sammendrag Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ble målt med nukleærmedisinsk teknikk hos 54 pasienter med akutt, trombolytisk...