Neuralgisk amyotrofi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Neuralgisk amyotrofi er en inflammasjon i brakialpleksus eller i nerver som avgår fra brakialpleksus. Tilstandendebuterer som akutte, sterke uni- eller bilaterale smerter i skulder og overarm, etterfulgt av parestesier og slappepareser i enkeltmuskler. Årsaken er ukjent, og tidlig i forløpet kan tilstanden lett feiltolkes som en muskel- ogskjelettlidelse. Vi beskriver en 38 år gammel mann som fikk akutte, sterke smerter i begge skuldre og hypoestesi ogparestesier i høyre arm uten forutgående traume. Tilstanden ble først diagnostisert som skulderleddskapsulitt ogbehandlet med naproksen uten effekt. Åtte dager etter sykdomsdebut inntrådte brått pareser i høyre m. biceps og ivenstre mm. supra- og infraspinati samt i venstre m. serratus anterior. I løpet av de påfølgende måneder blesensibilitet og kraft gradvis normalisert uten behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media