Neuralgisk amyotrofi

Hassel B, Sawcer S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Neuralgisk amyotrofi er en inflammasjon i brakialpleksus eller i nerver som avgår fra brakialpleksus. Tilstanden debuterer som akutte, sterke uni- eller bilaterale smerter i skulder og overarm, etterfulgt av parestesier og slappe pareser i enkeltmuskler. Årsaken er ukjent, og tidlig i forløpet kan tilstanden lett feiltolkes som en muskel- og skjelettlidelse. Vi beskriver en 38 år gammel mann som fikk akutte, sterke smerter i begge skuldre og hypoestesi og parestesier i høyre arm uten forutgående traume. Tilstanden ble først diagnostisert som skulderleddskapsulitt og behandlet med naproksen uten effekt. Åtte dager etter sykdomsdebut inntrådte brått pareser i høyre m. biceps og i venstre mm. supra- og infraspinati samt i venstre m. serratus anterior. I løpet av de påfølgende måneder ble sensibilitet og kraft gradvis normalisert uten behandling.

Anbefalte artikler