Sawcer S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sawcer S

Hassel B, Sawcer S
10.03.1998
Sammendrag Neuralgisk amyotrofi er en inflammasjon i brakialpleksus eller i nerver som avgår fra brakialpleksus. Tilstanden debuterer som akutte, sterke uni- eller bilaterale smerter i skulder og...