Hassel B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hassel B

Hassel B
10.01.1999
Sammendrag Brevet omtaler praktiske sider ved det å planlegge og gjennomføre et stipendfinansiert forskningsopphold i utlandet. Vitenskapelig gir et slikt forskningsopphold store muligheter for...
Hassel B, Sawcer S
10.03.1998
Sammendrag Neuralgisk amyotrofi er en inflammasjon i brakialpleksus eller i nerver som avgår fra brakialpleksus. Tilstanden debuterer som akutte, sterke uni- eller bilaterale smerter i skulder og...