Bangstad H-J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bangstad H-J

Zeller B, Bangstad H-J
10.03.1998
Sammendrag Inhalasjon av racemisk adrenalin er en viktig del av behandlingen av inflammatorisk luftveisobstruksjon hos barn. I Norge har det de siste årene vært flere tilfeller av aksidentell...
Bangstad H-J
30.06.1996
Sammendrag Nedsatt lengdevekst hos barn uten kjent kronisk sykdom eller konstitusjonell kortvoksthet er oftest knyttet til endokrine eller gastrointestinale tilstander. En sjelden årsak er imidlertid...