Midtby M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Midtby M

Midtby M, Magnus JH
10.02.1998
Sammendrag Skjelettet er et metabolsk aktivt organ som kontinuerlig forandrer og fornyer seg. Dette skjer ved at spesialiserte celler i beinvevet resorberer og syntetiserer beinmatriks...
Midtby M, Magnus JH
10.02.1998
Sammendrag Markører for beinomsetning har potensiell klinisk nytteverdi spesielt ved osteoporose, men også ved reumatiske sykdommer, metabolske beinsykdommer og skjelettmetastaser. Markørene måles i...