Gruppebasert undervisning i medisinstudiet

Bach-Gansmo E, Holen A, Tjølsen A, Wilhelmsen LS, Stalsberg H Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Læring i gruppe stiller spesielle krav til deltakerne, men innebærer også store pedagogiske fordeler. Brukt bevisst kan gruppebasert læring gi effektiv kunnskapsmessig, ferdighetsmessig og holdningsmessig innlæring i legestudiet. Gruppen gir mulighet for korrigering av eller bekreftelse på innlæringen i disse områder som alle er viktige i yrkesutdanningen som lege. Et moment er imidlertid at studentene i gruppearbeid utvikler en avhengighet til andre ved problemløsning - mens de som ferdig utdannede leger ofte står alene med problemer som krever raske beslutninger.

I artikkelen gjennomgås de pedagogiske prinsipper knyttet til gruppen som undervisningsform og hvordan gruppeundervisning kan brukes ikke bare i problembasert læring, men også i andre former for gruppebasert læring i medisinstudiet.

Anbefalte artikler