Gruppebasert undervisning i medisinstudiet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Læring i gruppe stiller spesielle krav til deltakerne, men innebærer også store pedagogiske fordeler. Brukt bevisst kangruppebasert læring gi effektiv kunnskapsmessig, ferdighetsmessig og holdningsmessig innlæring i legestudiet. Gruppengir mulighet for korrigering av eller bekreftelse på innlæringen i disse områder som alle er viktige i yrkesutdanningensom lege. Et moment er imidlertid at studentene i gruppearbeid utvikler en avhengighet til andre ved problemløsning -mens de som ferdig utdannede leger ofte står alene med problemer som krever raske beslutninger.

  I artikkelen gjennomgås de pedagogiske prinsipper knyttet til gruppen som undervisningsform og hvordangruppeundervisning kan brukes ikke bare i problembasert læring, men også i andre former for gruppebasert læring imedisinstudiet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media