Holen A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Holen A

Moe PJ, Holen A, Glomstein A, Madsen B, Hellebostad M, Stokland T, Nygaard R, Wefring KW, Steen-Johnsen J, Nielsen B, Hapnes C, Børsting S
10.02.1999
Sammendrag I årene 1975-80 ble det i alt diagnostisert 153 tilfeller av akutt lymfatisk leukemi i Norge. I 1995 ble alle 98 overlevende undersøkt og sammenliknet med kontrollpersoner fra egen familie...
Holen A
20.08.1998
Sammendrag Problembasert læring (PBL) vinner økende tilslutning for profesjonsstudier omkring i verden. Studiemodellen er fremtidsrettet og bygger på moderne pedagogiske prinsipper for læring og for...
Bach-Gansmo E, Holen A, Tjølsen A, Wilhelmsen LS, Stalsberg H
28.02.1998
Sammendrag Læring i gruppe stiller spesielle krav til deltakerne, men innebærer også store pedagogiske fordeler. Brukt bevisst kan gruppebasert læring gi effektiv kunnskapsmessig, ferdighetsmessig og...