Sivertsen EA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sivertsen EA

Galteland E, Sivertsen EA, Lote K, Holte H, Kvaløy S
30.11.1998
Sammendrag Mellom 1980 og 1993 ble 26 personer behandlet for primært non-Hodgkins lymfom i hjernen ved Det Norske Radiumhospital. Dette er en sjelden sykdom med dårlig prognose og er dermed en stor...
Grünfeld B, Noreik K, Sivertsen EA
10.01.1998
Sammendrag 332 personer som i 1987 fikk en reaksjon for sedelighetsforbrytelse kunne enten følges i fem år i frihet eller til de hadde tilbakefall til sedelighetsforbrytelse på et tidligere tidspunkt...