Hjermann I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hjermann I

Jenum AK, Stensvold I, Bjartveit K, Thelle DS, Hjermann I
10.01.1998
Sammendrag Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant 40-åringer av begge kjønn fra undersøkelser i Oslo helseråds regi fra 1981-88 er analysert og sammenholdt med data for 40-årige menn i Oslo-...
Jenum AK, Thelle DS, Stensvold I, Hjermann I
10.01.1998
Sammendrag Dødeligheten i Oslo har alltid ligget høyt etter nasjonal målestokk, men det er også store og vedvarende regionale forskjeller i samlet dødelighet av alle årsaker i Oslo. Vi har vurdert de...
Otterstad JE, Hexeberg E, Holme I, Hjermann I
20.06.1997
Sammendrag I CARE-studien ble 4159 pasienter i aldersgruppen 21-75 år inkludert og randomisert til behandling med pravastatin 40 mg daglig eller placebo 3-20 måneder etter et hjerteinfarkt...