Skarsvåg S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skarsvåg S

Aarset H, Skarsvåg S, Haugen OA
30.01.1998
Sammendrag Subklassifikasjon av maligne non-Hodgkins lymfomer er viktig for valg av behandling. Denne diagnostikken kan imidlertid være vanskelig, og det er derfor ønskelig med tilleggsundersøkelser...
Aarset H, Skarsvåg S, Ryggen K
30.09.1997
Sammendrag Vi beskriver en 60 år gammel mann som etter sju år med eksematøse forandringer utviklet erytrodermi, klinisk forenlig med mycosis fungoides. Biopsier fra pasienten ble undersøkt med...