Fretland S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fretland S

Fretland S, Krüger Ø
10.01.1998
Sammendrag Lårhalsbrudd forekommer hyppig hos eldre, og behandling, pleie og rehabilitering krever mye ressurser. Tidligere undersøkelser har vist store geografiske forskjeller, med høyere insidens...
Bilsbak US, Bolstad PJ, Fretland S, Hauso Ø, Leversund J
10.05.1997
Sammendrag Det er en bekymringsfull høy forekomst av selvmord i Norge. Vi har ønsket å undersøke effekten av forebyggende tiltak ved hjelp av en systematisk oversikt. Ved søk i Medline etter...
Fretland S, Krüger Ø
28.02.1997
Sammendrag I en tidligere undersøkelse fra Nord-Trøndelag, fant vi at de to sykehusene i dette fylket hadde ulike kriterier for diagnosen akutt hjerteinfarkt. Denne spørreundersøkelsen er rettet til...