Bredesen JE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bredesen JE

Rykke EO, Bredesen JE, Stokland O, Jacobsen D
30.01.1998
Sammendrag Digitalisforgiftning er et vanlig problem i klinisk praksis. Vi presenterer tre tilfeller av alvorlig forgiftning med digitoksin, med maksimale s-digitoksinnivåer på 115, 150 og 239 nmol/l...
Aksnes H, Langberg H, Jacobsen D, Bredesen JE, Rasmussen D
10.02.1996
Sammendrag Teofyllinpreparater har fortsatt en sentral plass i behandlingen av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Alvorlige forgiftninger er sjeldne, og kan både skyldes kronisk overdosering og...