Arbeidsforholdenes betydning for anbefaling av legeyrket blant leger med sykehusbasert spesialitet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne undersøkelsen ser vi på i hvilken grad leger med sykehusbasert spesialitet vil anbefale legeyrket til sinebarn/barnebarn og hvilke forhold ved arbeidssituasjonen som påvirker en slik anbefaling. Våren 1996 gjennomførte vi enspørreskjemaundersøkelse blant 664 leger med sykehusbasert spesialistgodkjenning fra tre ulike årskull, 1970 (107spesialister), 1980 (260 spesialister) og 1990 (297 spesialister).

  Blant spesialister i sykehusbaserte fag vil hver tredje lege ikke anbefale legeyrket til sine barn eller barnebarn.Pensjonerte leger over 67 år er mer positive til å anbefale legeyrket enn sine yrkesaktive kolleger. Blantlegespesialister i sykehus opplever nesten halvparten en meget stor arbeidsbelastning. Innen denne gruppen er det blantleger med liten kontroll over egen arbeidsdag, 58% som ikke vil anbefale legeyrket mot 15% blant leger med godkontroll.

  Opplevelsen av at arbeidet er meningsfylt, bidrar til en positiv innstilling til å anbefale legeyrket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media