Botten G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Botten G

Botten G
10.09.1998
Fra å være et tema som var ofret lite oppmerksomhet, har forebyggende og helsefremmende arbeid nå fått oppmerksomhet fra nær sagt alle hold; dels som rettesnor i eget dagligliv, i virksomhet innen...
Landvik T, Aasland OG, Botten G
10.12.1997
Sammendrag I denne undersøkelsen ser vi på i hvilken grad leger med sykehusbasert spesialitet vil anbefale legeyrket til sine barn/barnebarn og hvilke forhold ved arbeidssituasjonen som påvirker en...
Emblem R, Søreide O, Botten G, Breivik E, Sønderland K
20.11.1997
Sammendrag 216 skadesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning er gjennomgått med hensyn til dokumentasjon i journal av prosedyre, skade, pasientinformasjon og behandlingsindikasjon. Betydning av...
Emblem R, Søreide O, Melsom H, Breivik E, Botten G
30.09.1997
Sammendrag 328 kirurgiske skadesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning er gjennomgått for å etablere et kvalitetsutviklende tilbakemeldingssystem til sykehusene. 8% av skadene hadde oppstått...