Virksomheten ved det norske feltsykehuset i Bosnia-Hercegovina

Andreassen G, Søberg R, Reitehaug P-I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


FN etablerte et norsk feltsykehus i Bosnia-Hercegovina i november 1993. Driften og lokalitetene ble overtatt av de amerikanske IFOR-styrkene i november 1996. I artikkelen oppsummeres virksomheten, og resultatene analyseres.

I perioden ble 2593 pasienter innlagt, hvorav 67% var sivile. Nesten to tredeler av alle militære innleggelser var på grunn av indremedisinske sykdommer. Direkte krigsrelaterte skader utgjorde en liten del av virksomheten, og belastningen på den kirurgiske beredskapen var relativt lav. Det ble utført 135 øyeblikkelig hjelp-operasjoner på militært personell i perioden. Det ble utøvd en betydelig poliklinisk virksomhet ved sykehuset. 12921 pasienter ble behandlet poliklinisk, 40% av disse var sivile.

Sykehuset var godt utstyrt og velfungerende.

Erfaringene bør komme til nytte i planleggingen av eventuelle nye oppdrag for Forsvaret i utlandet.

Anbefalte artikler