Virksomheten ved det norske feltsykehuset i Bosnia-Hercegovina

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  FN etablerte et norsk feltsykehus i Bosnia-Hercegovina i november 1993. Driften og lokalitetene ble overtatt av deamerikanske IFOR-styrkene i november 1996. I artikkelen oppsummeres virksomheten, og resultatene analyseres.

  I perioden ble 2593 pasienter innlagt, hvorav 67% var sivile. Nesten to tredeler av alle militære innleggelser varpå grunn av indremedisinske sykdommer. Direkte krigsrelaterte skader utgjorde en liten del av virksomheten, ogbelastningen på den kirurgiske beredskapen var relativt lav. Det ble utført 135 øyeblikkelig hjelp-operasjoner påmilitært personell i perioden. Det ble utøvd en betydelig poliklinisk virksomhet ved sykehuset. 12921 pasienter blebehandlet poliklinisk, 40% av disse var sivile.

  Sykehuset var godt utstyrt og velfungerende.

  Erfaringene bør komme til nytte i planleggingen av eventuelle nye oppdrag for Forsvaret i utlandet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media