Andreassen G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreassen G

Andreassen G, Søberg R, Reitehaug P-I
30.11.1997
Sammendrag FN etablerte et norsk feltsykehus i Bosnia-Hercegovina i november 1993. Driften og lokalitetene ble overtatt av de amerikanske IFOR-styrkene i november 1996. I artikkelen oppsummeres...
Andreassen G, Dahl OE
30.05.1997
Sammendrag Protesekirurgi i hofteleddet er forbundet med en høy frekvens av dyp venøs trombose. Som et ledd i en større undersøkelse ble det utført en substudie hvor vi så på forekomsten av klinisk...
Andreassen G, Solheim LF
10.03.1997
Sammendrag 27 pasienter (30 albuer) med innsatt Souters albueprotese er etterundersøkt. 26 av pasientene hadde reumatoid artritt. Observasjonstiden var gjennomsnittlig fem år (2-10 år)...