Sekundært myelodysplastisk syndrom

Shammas FV, Heikkilä R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sekundært eller terapirelatert myelodysplastisk syndrom kan utvikle seg etter tidligere behandling med alkylerende midler og/eller ioniserende stråling og etter høydosebehandling for maligne lymfomer. Vi beskriver to pasienter som utviklet sekundært myelodysplastisk syndrom. Den ene var en 76 år gammel kvinne med lavgradig lymfom som utviklet pancytopeni og monosomi 7. Hun fikk diagnosen sekundær myelodysplasi 24 måneder etter avsluttet behandling med klorambucil (total dose 900 mg) og 12 måneder etter avsluttet trofosfamidbehandling (total dose 24 g). Den andre var en 48 år gammel mann som hadde persisterende anemi og trombocytopeni etter autolog beinmargstransplantasjon forresidiv av lavgradig malignt non-Hodgkins lymfom. Han fikk diagnosen sekundær myelodysplasi med komplekse cytogenetiske forandringer 54 måneder etter høydosebehandling og døde ni måneder senere pga. beinmargssvikt.

Anbefalte artikler