Sekundært myelodysplastisk syndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sekundært eller terapirelatert myelodysplastisk syndrom kan utvikle seg etter tidligere behandling med alkylerendemidler og/eller ioniserende stråling og etter høydosebehandling for maligne lymfomer. Vi beskriver to pasienter somutviklet sekundært myelodysplastisk syndrom. Den ene var en 76 år gammel kvinne med lavgradig lymfom som utvikletpancytopeni og monosomi 7. Hun fikk diagnosen sekundær myelodysplasi 24 måneder etter avsluttet behandling medklorambucil (total dose 900 mg) og 12 måneder etter avsluttet trofosfamidbehandling (total dose 24 g). Den andre var en48 år gammel mann som hadde persisterende anemi og trombocytopeni etter autolog beinmargstransplantasjon forresidiv avlavgradig malignt non-Hodgkins lymfom. Han fikk diagnosen sekundær myelodysplasi med komplekse cytogenetiskeforandringer 54 måneder etter høydosebehandling og døde ni måneder senere pga. beinmargssvikt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media