Heikkilä R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heikkilä R

Shammas FV, Heikkilä R
30.11.1997
Sammendrag Sekundært eller terapirelatert myelodysplastisk syndrom kan utvikle seg etter tidligere behandling med alkylerende midler og/eller ioniserende stråling og etter høydosebehandling for...
Osland A, Shammas FV, Heikkilä R
28.02.1996
Påvisning og kvantitering av spesifikke transkripter Sammendrag Philadelphia-kromosomet som er til stede i celler fra pasienter med kronisk myelogen leukemi og akutt lymfoblastisk leukemi, kan...