Hjertebroen

Sivertssen E, Hansteen V, Gabrielsen AM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I løpet av årene 1985-87 ble det i alt sendt 388 pasienter fra helseregion 1 til hjerteoperasjon ved sykehus i utlandet på grunn av for lav operasjonskapasitet ved Ullevål sykehus.

Operasjonsmortaliteten ved rene koronaroperasjoner var 6%. Seks av 34 (17,6%) pasienter som ble operert for klaffelidelse, døde postoperativt.

Et spørreskjema ble sendt til alle overlevende i november 1989 og i juli 1996. Den kliniske tilstand ble angitt som meget god eller god av henholdsvis 95% og 83% av pasientene. En selvevaluering av livskvalitet ved avkryssing på en visuell analog skala tydetpå signifikant bedring i forhold til før operasjonen ved begge etterundersøkelsene.

Anbefalte artikler