Sivertssen E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sivertssen E

Sivertssen E, Hansteen V, Gabrielsen AM
10.11.1997
Sammendrag I løpet av årene 1985-87 ble det i alt sendt 388 pasienter fra helseregion 1 til hjerteoperasjon ved sykehus i utlandet på grunn av for lav operasjonskapasitet ved Ullevål sykehus...
Sivertssen E, Fjeld NB, Semb G
20.09.1996
Sammendrag Björk-Shileys konveks-konkave skiveventiler (CC-skiveventiler) har vært i søkelyset på grunn av rapporter om flere tilfeller av bøylebrudd i opphengingsmekanismen for skiven, med...
Sivertssen E
20.09.1996
Sammendrag Bøylebrudd med embolisering av ventilskiven er beskrevet verden over i omkring 550 tilfeller av totalt 86000 implanterte Björk-Shileys konveks-konkave lokkventiler, 320 pasienter døde. I...