Finnålsaspirasjon av tumorer i spyttkjertler

Nerheim O-Ø, Freng A, Sauer T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Svulster i glandulae parotis og submandibularis er generelt lett tilgjengelige for punksjonscytologi. Pga. stor morfologisk variasjon kan diagnostikken være vanskelige og det kreves derfor stor erfaring.

Den aktuelle undersøkelse gikk over fire og et halvt år og omfattet 343 palpable svulster i glandulae parotis og submandibularis hos 343 pasienter. Disse ble bedømt med finnålspunksjon og umiddelbar cytologisk diagnostisering utført av cytolog i samarbeid med spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Histologisk oppfølging var tilgjengelig for 113 (33%) av svulstene.

Fire falskt positive og en falskt negativ prøve gav metoden en sensitivitet på 96,9% og en spesifisitet på 95,3%.

Anbefalte artikler