Freng A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Freng A

Nerheim O-Ø, Freng A, Sauer T
20.11.1997
Sammendrag Svulster i glandulae parotis og submandibularis er generelt lett tilgjengelige for punksjonscytologi. Pga. stor morfologisk variasjon kan diagnostikken være vanskelige og det kreves derfor...
Daae LNW, Engeland A, Freng A
20.10.1997
Sammendrag Artikkelen omhandler funnene ved totalproteinbestemmelse og elektroforese med subkvantitering av serumproteiner hos 84 pasienter med nyoppdaget kreft i munnhule/svelg og hos 89 samsvarende...