Medisinretur som kvalitetsindikator for farmakoterapien - hva blir til overs?

Thormodsen M, Fonneløp H, Rytter E, Tørisen HM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ubrukte legemidler som hoper seg opp i hjemmene representerer en medisinsk-faglig, økonomisk og miljømessig utfordring. Medisin som flyter rundt øker også risikoen for forgiftninger både hos barn og voksne. Legemiddelretur til apotekene kan gi oss et innblikk i hvilke medisiner som blir til overs hos brukerne. I vår undersøkelse registrerte 14 apotek all returmedisin i tre måneder. Totalt 641 personer leverte legemidler tilbake i registreringsperioden. Det kom inn 4860 pakninger, hvorav en tredel var uåpnede og en tredel hadde mer enn halvparten av innholdet igjen. Verdien av returen var nær en halv million kroner. Legemidler som det er aktuelt å skrive ut på blåresept, stod for 85% av denne verdien. Hjerte- og karmidler og medisiner mot lidelser i respirasjonsorganene skilte seg ut med mest retur både i verdi og mengde. Det var også mest uåpnede pakninger i disse to gruppene.

Medisinretur til apotek kan fungere som en god tilbakemelding om treffsikkerheten i farmakoterapien. Undersøkelsesresultatene bør egne seg til refleksjon i tverrfaglige kvalitetsgrupper.

Anbefalte artikler