Steen K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steen K

Steen K, Hunskår S
20.10.1997
Sammendrag Tidligere undersøkelser av vold mot kvinner har hovedsakelig konsentrert seg om partnermishandling. Vold mot kvinner, uansett årsak, har vært lite undersøkt i Norge. Over en 12-...
Steen K, Hunskår S
20.01.1997
Sammendrag Oppgaver over hyppighet av vold i samfunnet har i høy grad vært basert på politi- og påtalemyndighetenes tallmateriale. En medisinsk og epidemiologisk tilnærming har vært uvanlig. For å...