Kromogranin A i blod - en nyttig tumormarkør

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kromogranin A (CgA) er et protein lokalisert til de sekretoriske granula i de neuroendokrine celler. Kromogranin A erspesifikk for disse cellene, og CgA i blod er en nyttig markør for neoplasier og hyperplasier i de neuroendokrineceller. Kromogranin A-bestemmelse i serum er en viktig diagnostisk test ved mistanke om karsinoider og er også nyttig idiagnostikken av andre neuroendokrine svulster, slik som småcellet lungecancer, feokromocytomer og neuroblastom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media