Kromogranin A i blod - en nyttig tumormarkør

Syversen U, Heide LS, Waldum HL Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kromogranin A (CgA) er et protein lokalisert til de sekretoriske granula i de neuroendokrine celler. Kromogranin A er spesifikk for disse cellene, og CgA i blod er en nyttig markør for neoplasier og hyperplasier i de neuroendokrine celler. Kromogranin A-bestemmelse i serum er en viktig diagnostisk test ved mistanke om karsinoider og er også nyttig i diagnostikken av andre neuroendokrine svulster, slik som småcellet lungecancer, feokromocytomer og neuroblastom.

Anbefalte artikler