Heide LS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heide LS

Syversen U, Heide LS, Waldum HL
30.10.1997
Sammendrag Kromogranin A (CgA) er et protein lokalisert til de sekretoriske granula i de neuroendokrine celler. Kromogranin A er spesifikk for disse cellene, og CgA i blod er en nyttig markør for...