Waldum HL

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Waldum HL

Hammer TA, Waldum HL
30.09.1998
Sammendrag Peroksisomet, også kalt mikrolegemet, er den sist oppdagede celleorganellen. Den er liten og omgitt kun av en enkelt membran. Flere enzymsystemer er knyttet til peroksisomene. En...
Syversen U, Heide LS, Waldum HL
30.10.1997
Sammendrag Kromogranin A (CgA) er et protein lokalisert til de sekretoriske granula i de neuroendokrine celler. Kromogranin A er spesifikk for disse cellene, og CgA i blod er en nyttig markør for...
Brenna E, Kleveland PM, Waldum HL
30.05.1997
Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å beskrive en metode for direkte endoskopisk, ikke-operativ, plassering av nasojejunal ernæringssonde. I sonden er det en stilett som gjør den...