Diabetesomsorg i norsk allmennpraksis

Claudi T, Cooper J, Skogøy K, Hausken MF, Melbye H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det foreligger få data om kvaliteten på diabetesomsorgen i Norge. Dette gjelder både i første- og annenlinjetjenesten. Vi har gått gjennom journalene til 1876 diabetikere som var registeret hos allmennpraktiserende leger i Salten og deler av Rogaland for å undersøke hvorvidt sentrale anbefalinger i NSAMs handlingsprogram for diabetes blir fulgt. 89% av pasientene var klassifisert som type 2-diabetikere. Hb A1c og blodtrykk var målt hos henholdsvis 84 og 86% av pasientene, mens føttene var undersøkt hos 45%. NSAMs behandlingsmål for Hb A1c var oppnådd hos 46% av pasientene som var yngre enn 70 år og hos 82% av dem som var 70 år og eldre. Insulinbrukerne hadde den høyeste gjennomsnittlige Hb A1c-verdi. Det svikter noe på gjennomføringen av enkle kliniske rutiner som undersøkelse av føtter og henvisning til/kontroll hos øyelege. Undersøkelsen viser at det fortsatt er et forbedringspotensial innen diabetesomsorgen i Norge.

Anbefalte artikler