Melbye H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Melbye H

Melbye H
20.05.1998
Sammendrag For å studere nytten av klinisk lungeundersøkelse ble 692 voksne pasienter undersøkt av 11 allmennpraktikere, som registrerte patologiske lungefunn før det ble gjort spirometri. 209...
Claudi T, Cooper J, Skogøy K, Hausken MF, Melbye H
20.10.1997
Sammendrag Det foreligger få data om kvaliteten på diabetesomsorgen i Norge. Dette gjelder både i første- og annenlinjetjenesten. Vi har gått gjennom journalene til 1876 diabetikere som var...