"Brukes etter avtale med legen" - årsaker til at pasienten får medisin til overs

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Både forskning og praktisk erfaring indikerer at en del av den reseptmedisin som skrives ut, aldri blir brukt. Vi vetimidlertid mindre om årsakene til at anslagsvis 10% av legemidlene som pasientene og samfunnet betaler for, blirstående ubrukt. Målsettingen med vår undersøkelse var å finne frem til ulike grunner til at legemidler blir til overshos pasienter.

  I undersøkelsen oppgav 462 (72%) av i alt 641 personer som returnerte legemidler til 14 apotek i løpet av entremånedersperiode i 1994 årsakene til at medisinene ikke var brukt. Videre var 353 av disse personer (55%) villige tilå utdype sine utsagn i et intervju. Årsakene som kom frem ble etter kvalitativ forskningsmetodologi gruppert i firehovedkategorier:

  • Endret behov for legemidler på grunn av forandring i brukerens helsetilstand eller ved at behandlingen leggesom.
  • Pasientens legemiddelatferd, som innbefatter kunnskaper, holdning og fysisk evne hos brukeren. Sykdomstype, sosialtnettverk og kompleksitet i behandlingen virker også inn.
  • Koordinering i helsevesenet, som viser til graden av samhandling mellom de ulike aktørene innenhelsetjenesten.
  • Forskrivning og utlevering av legemidler omhandler utforming, forståelse og etterlevelse av regelverket, politiskeføringer, teknologi, tilgjengelighet samt graden av økonomisk bevissthet hos leger og farmasøyter.

  Både faglige og samfunnsøkonomiske aspekter i synspunktene som kommer frem i denne intervjuundersøkelsen er stofftil ettertanke og kan danne basis for videre diskusjon generelt om forskrivning og utlevering av legemidler, og merspesielt som grunnlag for lokale aktiviteter i kvalitetsgrupper som arbeider med farmakoterapi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media