Brev til brukere av benzodiazepiner - en effektiv måte å få ned forskrivningen på

Mouland G Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Åtte allmennpraktikere i Aust-Agder rekrutterte 169 pasienter som brukte benzodiazepiner daglig og som ble funnet egnet til et nedtrappingsforsøk basert på skriftlig informasjon til pasienten inkludert forslag til konkret nedtrappingsprogram. Pasientene ble tilfeldig fordelt i brev- og kontrollgruppe. 4-12 måneder etter brevutsendelse var gjennomsnittlig forskrivning i en seksmånedersperiode (målt i definerte døgndoser (DDD) ) redusert med 51% i brevgruppen og 24% i kontrollgruppen i forhold til ett år tidligere. De deltakende leger rapporterte at nedtrappingen gikk lettere enn forventet og at pasientene stort sett satte pris på informasjonen. Den store forskrivningsnedgangen også i kontrollgruppen kan tyde på at nedtrappingsargumentene også har vært brukt overfor disse pasientene.

Anbefalte artikler