Brev til brukere av benzodiazepiner - en effektiv måte å få ned forskrivningen på

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Åtte allmennpraktikere i Aust-Agder rekrutterte 169 pasienter som brukte benzodiazepiner daglig og som ble funnet egnettil et nedtrappingsforsøk basert på skriftlig informasjon til pasienten inkludert forslag til konkretnedtrappingsprogram. Pasientene ble tilfeldig fordelt i brev- og kontrollgruppe. 4-12 måneder etter brevutsendelse vargjennomsnittlig forskrivning i en seksmånedersperiode (målt i definerte døgndoser (DDD) ) redusert med 51% ibrevgruppen og 24% i kontrollgruppen i forhold til ett år tidligere. De deltakende leger rapporterte at nedtrappingengikk lettere enn forventet og at pasientene stort sett satte pris på informasjonen. Den store forskrivningsnedgangenogså i kontrollgruppen kan tyde på at nedtrappingsargumentene også har vært brukt overfor disse pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media