Sandvik L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sandvik L

Haugli L, Steen E, Sandvik L, Lærum E
20.08.1997
Sammendrag 67 ansatte med kroniske muskel- og skjelettsmerter fra 20 ulike bedrifter på Østlandet ble forsøkt rehabilitert etter en pedagogisk modell. Ni grupper ble hver ledet av to spesialopplærte...