I hvilken grad kan pasienttilfredshet forklares?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En spørreskjemabasert etterundersøkelse av et tilfeldig utvalg på 1198 kirurgiske pasienter ble gjennomførtgjennomsnittlig ti måneder etter behandling. 610 svarte tilstrekkelig utfyllende. Målsettingen var å kartleggeeventuelle sammenhenger mellom den generelle tilfredsheten med behandlingen og de forhold som ble antatt å kunne virkeinn på opplevelsen av behandlingen.

  Følgende fem variabler forklarte til sammen 36,2% av variansen i den generelle tilfredsheten med behandlingen:subjektiv helse på etterundersøkelsestidspunktet, personlighetsdimensjonen "samvittighetsfullhet", "sykdommensalvorlighetsgrad", "kontakt med leger og pleiere" og "formidlet informasjon og veiledning". "Kontakt med leger ogpleiere" forklarte alene 25,1% av variansen. Dette understreker betydningen av den mellommenneskelige siden vedpasientenes opplevelse av behandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media