Forgiftning med piggeple

Amlo H, Haugeng KL, Wickstrøm E, Koss A, Husebye T, Jacobsen D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Piggeple (Datura stramonium) inneholder hyoscyamin, atropin og skopolamin, noe som kan fremkalle antikolinerge fenomener. Misbruk av planten pga. de hallusinogene egenskapene forekommer i ungdomsmiljøer, og det ser ut til at antall forgiftninger er stigende. Kliniske fenomener ved forgiftning er entydig antikolinerge, med mydriasis, takykardi, urinretensjon, munntørrhet, uro, hallusinasjoner og kramper. Forgiftning med piggeple har ført til flere dødsfall fordi pasienten blir psykotisk og skader seg selv. I denne artikkelen presenteres fem typiske tilfeller av forgiftning med piggeple behandlet med fysostigmin som effektivt reverserte de antikolinerge fenomener. Ingen av pasientene fikk noen bivirkningsreaksjoner.

Anbefalte artikler