Forgiftning med piggeple

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Piggeple (Datura stramonium) inneholder hyoscyamin, atropin og skopolamin, noe som kan fremkalle antikolinergefenomener. Misbruk av planten pga. de hallusinogene egenskapene forekommer i ungdomsmiljøer, og det ser ut til atantall forgiftninger er stigende. Kliniske fenomener ved forgiftning er entydig antikolinerge, med mydriasis,takykardi, urinretensjon, munntørrhet, uro, hallusinasjoner og kramper. Forgiftning med piggeple har ført til fleredødsfall fordi pasienten blir psykotisk og skader seg selv. I denne artikkelen presenteres fem typiske tilfeller avforgiftning med piggeple behandlet med fysostigmin som effektivt reverserte de antikolinerge fenomener. Ingen avpasientene fikk noen bivirkningsreaksjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media