Thyreoideakirurgi i Aust-Agder

Baardsen AJ, Johansen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I 15-årsperioden 1978-92 ble en uselektert serie av 344 konsekutive pasienter operert i skjoldkjertelen. Retrospektiv analyse viste en årlig median operasjonsinsidens på ca. 25 per 100000 innbyggere; 2,5 for cancer, 2,3 for Basedows sykdom og 20,5 for benigne knuter. Observasjonstiden var 3-18 år etter operasjonen. Det var ingen operasjonsmortalitet, men komplikasjoner ble registrert hos 6%: permanent hypoparatyreoidisme hos fire pasienter, permanent unilateral rekurrensskade hos seks. Ingen hadde bilateral rekurrensskade.

Finnålsaspirasjonscytologi bør anvendes rutinemessig for evaluering av knutestruma.

Resultatene i denne serien er på linje med profesjonell standard når det gjelder den store pasientgruppen med benigne knuter. For de små gruppene med cancer og Basedows sykdom kan bedre resultater oppnås ved sentralisering. Det haster med å fastslå hvilken grenspesialitet som skal ha ansvaret for thyreoideakirurgien i Norge.

Anbefalte artikler