Baardsen AJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Baardsen AJ

Baardsen AJ, Johansen S
10.06.1997
Sammendrag I 15-årsperioden 1978-92 ble en uselektert serie av 344 konsekutive pasienter operert i skjoldkjertelen. Retrospektiv analyse viste en årlig median operasjonsinsidens på ca. 25 per 100000...