Johansen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johansen S

Baardsen AJ, Johansen S
10.06.1997
Sammendrag I 15-årsperioden 1978-92 ble en uselektert serie av 344 konsekutive pasienter operert i skjoldkjertelen. Retrospektiv analyse viste en årlig median operasjonsinsidens på ca. 25 per 100000...
Ludvigsen TC, Johansen S, Svenningsen S
30.10.1996
Sammendrag I en prospektiv randomisert studie har vi sammenliknet resultatene ved behandling av ustabile distale radius-frakturer. 41 pasienter med fraktur av typen Older 3 med mer enn 5 mm...
Johansen S, Rike C, Svenningsen S
30.09.1996
Sammendrag 100 pasienter som fikk innsatt primær totalprotese i hoften, fikk retransfundert postoperativt oppsamlet drensblod ved hjelp av GISH Orthofuser autotransfusjonsystem. Hensikten med...